En app utviklet side om side med en systematisk gjennomgang av vitenskapelig litteratur om Internett-levert digital terapi for depresjon.

En en gjennomgående behandlingsprosess med en logisk slutt, tilpasset den moderne brukeren. Ingen evigvarende terapi basert på månedlige betalinger. Appen har som mål å hjelpe folk som sliter med nedsatt mental helse, men ikke er syke nok til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføring av behandlingsløpet innad i appen blir belønnet ved hjelp av gamification-elementer hvor brukeren blant annet tjener valutta som kan brukes i appen.